design-pattern

Topic Replies Activity
OOP - Design Pattern 6 January 8, 2021
Nên áp dụng design patterns nào? 5 October 18, 2020
Xin hướng dẫn áp dụng Strategy pattern 12 May 13, 2020
Ứng dụng của design pattern trong lập trình là gì? 17 April 17, 2020
Event và Observer Pattern 1 January 2, 2020
Composite Design Pattern 2 December 2, 2019
Không hiểu về lợi ích của Bridge design pattern 2 November 14, 2019
Tài liệu học Design Pattern ở đâu là đầy đủ nhất? 11 September 23, 2019
Vấn đề với code Android 2 September 5, 2019
Giải thích Nguyên lí SOLID: open chest surgery is not needed when putting on a coat 5 May 5, 2019
Hỏi về design patterns 9 January 3, 2019
Hỏi về code Singleton 2 December 26, 2018
Thắc mắc về design pattern factory method 2 June 8, 2018
Hỏi về cách thiết kế service 2 April 17, 2018
JavaScript Design Pattern - Singleton Pattern 1 March 8, 2018
JavaScript Design Pattern - Module Pattern 1 March 7, 2018
JavaScript Design Pattern - Constructor Pattern 4 March 7, 2018
Sách về Test Driven Development 1 March 8, 2017
Giải quyết vấn đề concurrency trong lập trình? 1 March 11, 2017
Design Bí kíp – Hồi 2: UML truyền thuyết 5 January 31, 2018
Hồn ma coder - Design Pattern 10 January 16, 2018
Thiết kế CRUD và Rest API sao cho hợp lí? 1 January 8, 2018
Cách xây dựng tính năng Feature Toggle và Feature Rollout cho ứng dụng của bạn 1 December 22, 2017
[HN] Tuyển lập trình viên PHP (Gấp) 2 April 5, 2017
Hỏi về Strategy pattern 3 March 14, 2017
Design pattern trong C/C++ 3 October 23, 2016
Khi bắt đầu với một ứng dụng, chúng ta sẽ tổ chức nó như thế nào? 2 October 17, 2016
[share] bộ video javascript design pattems 1 June 5, 2016
Giới thiệu Design Pattern trong Javascript 2 May 18, 2016
Design Pattern nào dành cho desktop app ngoài MVC ko? 5 May 3, 2016
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?