Hỏi về mediator pattern trong .net core

Các anh chị đi trước cho em hỏi trong .net core api thì người ta hay dùng mediator pattern hay repository pattern hơn vậy ạ. Em cảm ơn

api nào mới được? tại dùng Design Pattern nào còn tùy thuộc code nữa
source: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/core/about#apis

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?