Event và Observer Pattern

E mới học về Event trong C# và thấy nó hơi giống Observer Pattern, mn cho e hỏi nó có phải là Observer Pattern không? (Vì e đọc các ví dụ về Event thì thường thấy họ cài đặt 1 Publisher và các Subscriber đăng ký với Publisher đó)

2 Likes

Theo mình đó là 1, với observer pattern mình có thể implement để xử lý socket ạ.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?