Hỏi về code Singleton

em vẫn còn mơ hồ về cái design pattern này, mong mọi người chỉ giáo với ạ. Mọi người có thể ví dụ cho em 1 đoạn code đã cài đặt singleton và đoạn code khi chưa cài singleton chạy lên thì nó khác nhau như thế nào ạ ??? Em tìm trên mạng miết toàn là hướng dẫn viết singleton chứ vẫn chưa đáp ứng được khúc mắc ở trên của em .

Nó giống kiểu ngôi nhà có 1 cổng, dù ra hay vào thì cũng thông qua 1 cổng đó thôi, k thể tạo thêm cổng mới hay bất cứ cổng nào khác.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?