Composite Design Pattern

Chào các bác ạ,

Em đang hoc về Composite Pattern ạ, em có thắc mắc chỗ này là nhược điểm của Composite Pattern là: khó khăn trong việc hạn chế các loại thành phần trong 1 Composite.
Em chưa hiểu chỗ này lắm, bác nào thông não cho em với ạ.

Thank you.

1 Like

Dùng thực tế sẽ hiểu thôi bạn, mình chưa dùng mẫu này bao giờ nên cũng chưa biết.
Kinh nghiệm của mình là tự áp dụng sẽ ngộ ra ưu và nhược.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?