Tìm Ebook về Design Pattern

Các bác có ebook nào hay về design pattern ko ạ ??? Giới thiệu cho em với :slight_smile:

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?