algorithm

Topic Replies Activity
Thảo luận bài toán: Liệt kê xâu nhị phân 12 November 26, 2020
Hỏi về độ phức tạp thuật toán tìm longest palindrome sử dụng Brute-force 3 November 17, 2020
Có phải O(N^k) sẽ chạy lâu hơn rất nhiều so với O(kN) khi n>>1000 không? (về time complexity) 2 November 16, 2020
Xin nguồn học thuật toán bằng tiếng anh (sách, kênh youtube, website,...) 2 November 12, 2020
In ra một số chưa xuất hiện trong array 7 November 11, 2020
Sử dụng Brute-force (Exhaustive search section) để phân tích độ phức tạp của pseudocode 5 November 11, 2020
Bài toán đếm các từ có thể tách được từ 1 chuỗi str 4 November 5, 2020
Bài toán thối tiền 2 November 5, 2020
Cần giúp đỡ bài toán đặt đèn sao cho ít tốn tiền nhất 5 November 5, 2020
Cần giúp đỡ giải bài toán chia kẹo 14 November 4, 2020
Cần giúp bài tập về thuật toán sinh 2 November 4, 2020
Cần giúp đỡ tìm độ phức tạp của thuật toán 1 October 27, 2020
Update lộ trình tự học của sinh viên Canada 8 October 25, 2020
Tìm số nguyên dương nhỏ nhất không chứa trong mảng đã cho 23 October 25, 2020
Xin ý tưởng về sinh dãy tam phân không lặp 7 October 19, 2020
Hỏi về cấu trúc dữ liệu, độ phức tạp của bài tính tổng đường chéo chính của ma trận vuông 4 October 17, 2020
Gặp vấn đề khi giải bài trả về vị trí của chuỗi con trong chuỗi dùng thuật toán Rabin-Karp 7 October 5, 2020
Cùng làm bài xâu Fibonacci 4 October 4, 2020
Độ phức tạp bộ nhớ của thuật toán BFS và DFS 2 October 2, 2020
Cách học thuật toán 12 October 2, 2020
Cần giúp ý tưởng làm bài tập về chuỗi 17 September 22, 2020
Về thuật toán Kadane 1 April 5, 2020
Tìm tổng các lớp ô vuông lớn nhất 5 September 21, 2020
Tính đường biên giữa các đa giác không tự cắt 10 September 21, 2020
Cho tổng, tìm các dãy số có tổng bằng tổng đã cho 14 September 14, 2020
Tìm số dãy con (không cần liên tiếp) có tổng bằng S 4 September 12, 2020
Làm sao để viết chương trình đổi số từ hệ nhị phân sang hệ thập lục phân trong C++? 9 September 11, 2020
Trò chơi Dodgem sử dụng giải thuật Minimax 1 September 10, 2020
Giải thích big-O 16 July 30, 2020
Áp dụng kĩ thuật deque minmax 4 September 8, 2020
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?