algorithm

Topic Replies Activity
Độ phức tạp của QuickSort 4 August 8, 2020
Giải thích big-O 16 July 30, 2020
Bài tập C++: sắp xếp string sao cho không có ký tự giống nhau liền kề nhau 2 July 27, 2020
Trích xuất tập con có giá trị được sắp xếp tăng dần và liên tiếp nhau 5 July 25, 2020
Cần giúp tìm hướng giải bài toán hoán vị 12 July 25, 2020
Ý tưởng cho thuật toán tìm tất cả các cách để cộng ra một số nguyên bất kỳ 9 July 22, 2020
Giảm độ phức tạp của thuật toán khi giải bài MVECTOR 3 July 19, 2020
Fun Game Problem 6 July 14, 2020
Tìm số nguyên dương x nhỏ nhất sao cho f(x) + f(x+1) + ... + f(x+k) = n với f là hàm tính tổng chữ số 22 July 10, 2020
Bài toán nhảy về đích 3 August 17, 2019
Hỏi về Extended Euclid Algorithm 6 July 5, 2020
Về thuật toán Kadane 1 April 5, 2020
[Wiki] Sort cơ bản 2 - Merge Sort - Sắp xếp trộn 11 June 25, 2020
Thuật toán convert số thập phân sang la mã 20 June 23, 2020
Làm sao để viết chương trình đổi số từ hệ nhị phân sang hệ thập lục phân trong C++? 8 June 22, 2020
Bài về kiểm tra số nguyên tố 9 June 18, 2020
Xuất ra giá trị rác khi tìm phần tử lớn nhất trong mảng 22 June 15, 2020
Gợi ý 1 vài cuốn sách bằng tiếng Việt tốt về giải thuật? 15 June 13, 2020
Hỏi về code loại bỏ ký hiệu vô sinh trong văn phạm phi ngữ cảnh? 7 June 12, 2020
Thuật toán là gì? Lập trình viên có cần biết thuật toán không? 1 June 11, 2020
Học thuật toán để làm gì? 1 June 9, 2020
Một bài toán tương tự Knapsack 6 May 29, 2020
Update lộ trình tự học của sinh viên Canada 7 May 28, 2020
Hỏi về phân tích dữ liệu và phân loại lại 3 May 22, 2020
Cách tư duy thuật toán 19 May 21, 2020
Hỏi thuật toán về quy luật dãy số 5 May 19, 2020
Kiểm tra đồ thị 2 phía 1 May 19, 2020
Cần giúp đỡ bài tính giá trị sin(x) với độ chính xác và công thức cho trước 18 May 17, 2020
Xin ý tưởng làm bài giải thuật chia để trị 1 May 16, 2020
Algorithm backtracking giải Einstein problem 6 May 15, 2020
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?