Đếm số lượng dãy con có trung bình cộng các phần tử bằng M

Mọi người cho em xin ý tưởng bài này với ạ. Em cám ơn ạ.
Em nghĩ có vẻ là quy hoạch động nhưng em chưa nghĩ ra cách

Trừ tất cả các phần tử với M, bài toán quy về đếm số dãy con có tổng bằng 0.

3 Likes

Dạ em cám ơn nhiều ạ.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?