Giải quyết LIS bằng cách sử dụng Fenwick Tree

Chào mọi người, mấy hôm nay em có đá sang Fenwick Tree (cây chỉ số nhị phân). Nay có làm bài LIS (dãy con tăng không liền kề dài nhất). Chấm thì nó đúng hết rồi, nhưng em thắc mắc là giả sử input là
4
3 1 4 2

đáng lẽ dãy bit phải là: 1 1 2 2
nhưng mà code của em dãy bit nó in ra là: 1 2 1 2
Thế là tại cấu trúc cây nó thế hay do code em sai nhỉ ? Nhờ mọi người giải thích, cảm ơn mọi người!

Code đây ạ

thớt ế vậy thoy để toy comment

ko biết Fenwick tree là gì, đi ra :walking_man:

1 Like

Google is the key to all secrets. To do that you should learn to google in English. Click HERE to learn more about Fenwick Tree.

1 Like

A Fenwick tree or binary indexed tree (BIT) is a data structure that can efficiently update values and calculate prefix sums in an array of values.

This structure was proposed by Boris Ryabko in 1989[1] with a further modification published in 1992.[2] It has subsequently become known under the name Fenwick tree after Peter Fenwick, who described this structure in his 1994 article.

Source: WIKI

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?