Hỏi ý tưởng bài tập C++ tin học trẻ

Ai có ý tưởng bài này cho em tham khảo với ạ
image

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?