Cách giải quyết bài toán 8 quân hậu bằng thuật toán mô phỏng luyện kim

Xin chào mn, em có bài toán là giải bài toán 8 quân hậu bằng thuật toán mô phỏng luyện kim ạ. m.n có thể cho em xin cách giải quyết, hoặc trang web để tham khảo cách giải quyết bài toán được không ạ. em xin cảm ơn ạ

Cậu thử tham khảo bài viết này xem:
https://towardsdatascience.com/simulated-annealing-and-the-eight-queen-problem-10f737edbb7e

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?