Cách giải quyết bài toán 8 quân hậu bằng thuật toán mô phỏng luyện kim

Xin chào mn, em có bài toán là giải bài toán 8 quân hậu bằng thuật toán mô phỏng luyện kim ạ. m.n có thể cho em xin cách giải quyết, hoặc trang web để tham khảo cách giải quyết bài toán được không ạ. em xin cảm ơn ạ

Cậu thử tham khảo bài viết này xem:
https://towardsdatascience.com/simulated-annealing-and-the-eight-queen-problem-10f737edbb7e

3 Likes

Tôi thấy cái link bạn gửi là python nó tích hợp sẵng thư viện để chạy thuật toán này rồi đúng không ? mlrose.simulated_annealing(problem=problem, schedule = T,\n",
“max_attempts = 500, max_iters = 5000,\n”,
"init_state = initial_position)

Đây là thư viện ngoài, phải cài vào máy trước, trong console là pip install mlrose

1 Like

Uh, ý tôi nói là tại sao không tự lập trình khỏi cần thư viện đó. Với lại người hỏi cái này tôi thấy đang cần implement cái thuật toán mà không cần thư viện á.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?