Bài D. Andrey and Escape from Capygrad

Em thực sự không nhìn ra được ý tưởng bài này mặc dù đã đọc lời giải. Có hai tutorial, một dùng multiset, một dùng priority queue(pq) để giải. Giải thích giúp em ý tưởng bài này với ạ!

Em nhìn được cách tìm kết quả là max(x, maxb) nhưng mà ý tưởng để thực thi thì chưa hiểu lắm(tại sao phải sort, tại sao phải dùng multiset, pq?)

Bài toán

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?