Dạy Nhau Học - Diễn đàn dạy nhau học lập trình qua videos

Hôm nay Đạt muốn tổng kết lại mục tiêu và phương thức hoạt động của diễn đàn mình.

I. Diễn đàn này làm gì?

  • Để share các videos* bài giảng lập trình.
  • Thảo luận lập trình* cho người tự học theo videos thảo luận với nhau.
  • Khuyến khích mọi người dạy nhau học.

II. Tại sao tạo thêm một diễn đàn nữa?

  • Đã có nhiều trang web dạy học lập trình, thậm chí dạy qua videos. Nhưng nội dung là Tiếng Anh khó tiếp cận cho người mới học và kém tiếng Anh.

  • Hiện giờ các diễn đàn mang tính chất giải bài cho nhau là chính. Dạy Nhau Học muốn khuyến khích mọi người làm videos, viết hướng dẫn dạy nhau học.

III. Tại sao lại là diễn đàn mà không phải là codeaurora?

  • Vì thảo luận và giải thích cho người khác hiểu là cách học hiệu quả nhất. Các trang web như codeaurora không xấu, diễn đàn Dạy Nhau Học muốn mang tới một cách học thông qua thảo luận.

  • Vì ai cũng có thể chia sẻ videos hoặc tài liệu do mình soạn ra, dù hay dù dở.

IV. Tôi là ai, vì sao tôi làm diễn đàn này.

  • Mình là Lê Trần Đạt, lập trình viên. Đạt đi làm được vài năm, nhiều lúc nghĩ rằng chỉ đi làm kiếm tiền thôi thì cuộc sống vô vị. Tại sao không làm một cái gì đó giúp ích cho cộng đồng?
  • Mình mong muốn người Việt Nam có thể hợp tác với nhau làm dự án từ khi còn là sinh viên để tạo ra những triệu phú trẻ.

V. Tài liệu hiện có
Hiện nay đã có khoảng 300 videos và đang tiếp tục cập nhật. Các videos hiện tại dạy C/C++/Java/Android/HTML/Javascript/… của nhóm Study And Share, Lê Trần Đạt(trandatn,ltd), Đỗ Mạnh Hà(jimiDark), Nguyễn Việt Nam Sơn, Nguyễn Văn Quân(nguyenvanquan7826), và một số bạn khác. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Mình mong sẽ tìm thêm được nhiều bạn đã đang và sẽ làm videos, viết blogs, tài liệu hoặc làm việt sub cho các videos dạy lập trình bằng tiếng Anh. Hãy chung vai làm gì đó cho cộng đồng.

Link cụ thể

* Ngoài videos ra, diễn đàn cũng có nhiều tài liệu ở dạng văn bản được thành viên biên
soạn và chia sẻ.

* Ngoài lập trình ra, diễn đàn cũng là nơi hỏi đáp, chia sẻ củng cố tiếng Anh vì lập
trình viên cần phải giỏi tiếng Anh.

Nội dung raw của bài viết

http://daynhauhoc.com/raw/1809
7 Likes
1 Like

chưa xem tới mà nhìn thấy thèm thật :wink: ngta nói code buồn chán sao e thấy hào hứng và thích thú lắm cơ? chỉ tội ko có time! cảm ơn mọi người về những bài học bổ ích!

4 Likes

Like a Đạt nhé. Tuấn Nguyễn nè :slight_smile:

2 Likes

Những tài liệu rất hay!

2 Likes

Gỡ xuống để lấy chỗ cho các topic khác.

This topic is now unpinned. It will no longer appear at the top of its category.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?