dev chat


Topic Replies Activity
Sách cơ sở dữ liệu 3 January 10, 2020
2 năm nữa học lập trình có kịp? 4 January 9, 2020
Phần mềm dreamweaver có tối ưu cho html css? 10 January 9, 2020
Muốn trở thành freelancer code web thì nên bắt đầu từ đâu? 14 January 7, 2020
Bị sếp đánh giá lơ mơ 8 January 22, 2020
Hỏi về framework Java và vấn đề việc làm khi còn đi học 7 January 7, 2020
Cần tìm các trung tâm học lập trình tại Hà Nội 5 January 6, 2020
Lập nhóm học lập trình ios (swift) 6 January 6, 2020
Cảm thấy lo sợ mình học lập trình không theo kịp 7 January 6, 2020
Nên mua sách tư duy thuật toán hay là sách về lập trình c++ hơn? 2 January 5, 2020
Làm thế nào để học về lập trình nhúng và thành 1 kĩ sư hệ thống nhúng? 14 January 4, 2020
Nên chọn framework js nào? 5 January 4, 2020
Toán rời rạc cần thiết như thế nào cho tư duy lập trình? 53 January 2, 2020
Xin kinh nghiệm phỏng vấn và thi tuyển Viettel 1 January 2, 2020
Học Django có cần học thêm các kiến thức front-end không? 2 January 1, 2020
Sách nhập môn cho beginner lập trình 3 January 1, 2020
Cho mình hỏi về back end web 2 December 30, 2019
Học để trở thành Video Game Producer? 3 December 30, 2019
Xin lời khuyên học code game từ con số 0 7 December 30, 2019
Xu hướng bây giờ nên chọn PHP hay .NET hay PYTHON? 3 December 29, 2019
Hỏi về phần mềm trên IoT 5 December 28, 2019
Muốn học CNTT, nhưng không giỏi Pascal? 7 December 28, 2019
Tài liệu về Trí tuệ nhân tạo 3 December 28, 2019
Tư vấn về học java web 8 December 27, 2019
Muốn học lập trình Java thì cần có những kiến thức cơ bản gi? 22 December 26, 2019
Code App Android bằng Android Studio thì CPU có quan trọng không? 12 December 25, 2019
Bị buộc thôi học kỳ này, giờ em phải làm gì ạ, mọi người tư vấn giúp em với 23 December 25, 2019
Xin tư vấn học lập trình android 4 December 24, 2019
Người mới học lập trình website nên học như thế nào? 4 December 24, 2019
Cách học ngôn ngữ lập trình là như thế nào? 7 December 24, 2019
 
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?