dev chat


Topic Replies Activity
Khi viết app bằng kotlin hay react native có cần đến back-end không? 4 March 17, 2020
Xin nguồn tài liệu học backend bằng Java 1 March 16, 2020
Làm sao build web thành file apk? 3 March 16, 2020
Kinh nghiệm vừa làm đồ án vừa đi làm 8 March 16, 2020
Java có đang chết? 10 March 15, 2020
Thắc mắc chọn ngôn ngữ lập trình 4 March 15, 2020
Có nên học cả Java và Javascript? 8 March 16, 2020
Hỏi về sự phổ biến của flutter 1 March 15, 2020
Oop Bài tập lớn 1 March 14, 2020
Học Front-end để ra làm việc thì cần những framework gì nữa? 3 March 14, 2020
Test code ios trên windows 1 March 14, 2020
Review chương trình Fpt software tuyển fresher đào tạo có lương 2 March 14, 2020
Xin sách về web HTML + CSS + JS 7 March 13, 2020
Bằng giỏi có quan trọng không? 6 March 13, 2020
Tư vấn về ngôn ngữ lập trình 3 March 12, 2020
Tìm mạng quảng cáo CPM 1 February 4, 2016
Hướng đi để xây dựng một super app 9 March 25, 2020
Hacker mũ trắng học ngành nào? 24 March 11, 2020
Cơ hội việc làm AI, ML? 4 March 10, 2020
Xin demo app sử dụng OOP 7 March 8, 2020
Cần đăng ký học về autoit hoặc liên quan đến hack game online 5 March 8, 2020
Cấp 3 nếu không học chuyên tin thì có ảnh hưởng gì nhiều đến việc theo lập trình không? 9 March 7, 2020
Cần tìm người dạy học lập trình C++ với visual studio 2019 1 March 6, 2020
Thế nào là tư duy hướng đối tượng? 6 March 6, 2020
Lập trình cho robot bằng ngôn ngữ nào? 34 March 5, 2020
Giúp đỡ về Extension trong Visual Studio Code 9 March 4, 2020
Hỏi về vấn đề học thêm ở trung tâm đào tạo LTV Softech Aptech Đà Nẵng 2 March 4, 2020
Làm auto game thì nên học AutoHotKey hay AutoIT ạ? 2 March 4, 2020
Hỏi về ngôn ngữ lập trình 3 March 4, 2020
Khóa học cs50 2020 2 March 4, 2020
 
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?