python

Topic Replies Activity
Mã hoá và giải mã Caesar cho tiếng Việt có dấu 10 May 21, 2024
Chấm code Python trên Themis bị lỗi 3 May 8, 2024
Chạy bình thường ở bên ngoài nhưng vào Themis chấm lại bị lỗi 2 May 8, 2024
Lỗi không thể tương tác với nút bấm trong pygame 5 May 6, 2024
Hỏi về optimum notch filter 3 May 3, 2024
Xây RNN bằng lớp Model của Keras 3 April 22, 2024
Tô đậm đường viền cho legend 2 April 17, 2024
Nên học C++ hay Python? 4 April 1, 2024
Dữ liệu về coin ruppe trên kaggle bị overfit 2 March 20, 2024
Ứng dụng thuật toán tô màu tham lam (Greedy coloring) vào thực tế 5 March 12, 2024
RSA: Làm sao để tìm lại được M? 2 March 11, 2024
Hỏi hướng làm bài tập dãy số điều hoà 13 March 10, 2024
Viết chương trình con mảng 1 chiều Python 7 February 29, 2024
Hiển thị kí tự tiếng Việt chính xác mà không hiển thị mã Unicode 25 February 23, 2024
Xác định hướng học để code software, tool cho PC 11 February 22, 2024
Ưu và nhược điểm của mediapipe so với các framework khác 3 February 21, 2024
Cần giải thích đoạn code speech recognition 5 February 3, 2024
Import numpy không thành công khi nhúng code python trong C++ 2 January 31, 2024
Đóng gói code python thành file .aab hoặc file .apk 2 January 20, 2024
Đưa code python lên điện thoại VÀ đóng gói file excel 4 January 21, 2024
Khai báo thư viện speech_recognition bị lỗi thư viện không tồn tại 2 January 20, 2024
Tư vấn làm 1 chương trình chọn số sử dụng thư viện Tkinter trong python 2 January 18, 2024
Lỗi khi install keras trong python mặc dù đã cài cmake 1 January 15, 2024
Không pip install thư viện được 3 January 14, 2024
Bài Programming Competition trên codeforces? 1 January 8, 2024
Bài Kim's request trên codeforces 3 January 5, 2024
Pycharm lỗi khi dựng thành exe 2 December 21, 2023
Tại sao dùng biến để thay thế nhưng ma trận gốc vẫn bị thay đổi 5 December 19, 2023
Visualize softmax regression 6 November 16, 2023
Không ghi được tiếng Việt vào file csv 9 November 14, 2023
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?