Nên học C++ hay Python?

Mọi người ơi cho em hỏi là em đang xài pascal, bây giờ nếu muốn chuyển sang ngôn ngữ khác thì em nên xài python hay c++ ?

1 Like

Tùy theo chương trình dạy học nữa, nhưng mà nếu bạn có thiên hướng bên lập trình thi đấu( thi học sinh giỏi các thứ,…) thì mình khuyên nên học C++ nha. Cũng là 1 ngôn ngữ nền tảng cho sau này.

3 Likes

Học Python để viết C++. Sau này dùng C++ viết thư viện cho Python.

4 Likes

Hoặc là ngược lại: học C++ để code Python…

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?