Hỏi về optimum notch filter

Chào mọi người. Em hiện đang học môn xử lý ảnh. Có làm BTL về optimum notch filter. Mà em có gg nhưng tài liệu về cái này không có nhiều. Ai đã từng tìm hiểu về bộ lọc này cho em xin tài liệu tham khảo với ạ. Có code luôn càng tốt ạ.
Em cảm ơn nhiều ạ!

Uhm, tớ có thử google và thấy rất nhiều tài liệu nói về chủ đề này (paper, slide bài giảng, video…). Cậu thử tìm lại xem :smile:

3 Likes

Xin chào , e cũng đang làm bài tập lớn môn này cùng chủ đề , anh đã làm rồi có thể giúp e ko???.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?