Chấm code Python trên Themis bị lỗi

Bác nào biết chấm python = themis giúp em với được không ạ, chứ em chấm thử nó ra như này là sao ạ

có phải là do thiếu cái j ở đây không ạ

bạn sửa đc chưa ạ mình cx bị vậy mà không biết làm sao

Bạn có thể chép toàn bộ lỗi lên đây không?

Bạn có thể kiểm tra thư mục PYTHON của Themis xem có tồn tại file exe hay chưa được không?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?