Tô đậm đường viền cho legend

Mình đang muốn border của legend đậm và sắc nét chứ không mờ xám ntn. Đã thử nhiều cách nhưng không được.
border

leg = plt.legend()
leg.get_frame().set_edgecolor('b') # đổi màu
leg.get_frame().set_linewidth(0.0) # đổi độ dày của đường viền
3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?