cryptography

Topic Replies Activity
Tìm sách/ khóa học dạy mã hóa dễ hiểu? 6 September 27, 2021
Cần gợi ý đồ án môn mật mã học 3 September 22, 2021
Hệ mã hóa phát triển từ RSA và DES 7 October 9, 2019
Hệ mã dòng - Stream Cipher 4 September 3, 2019
Nghiên cứu về mật mã thì theo ngành Toán hay An toàn thông tin? 2 May 23, 2019
Hỏi đáp về Encrypt & Decrypt SHA256 4 August 15, 2018
Tuyển Blockchain Developer, $1200 - $1800 (Saigon) 2 July 13, 2018
Public-key cryptography for non-geeks 1 September 23, 2017
Xin tài liệu mật mã học 6 January 7, 2017
Tản mạn về Mật mã hiện đại (part 1) 26 March 11, 2016
Tản mạn về Mật mã hiện đại (part 2) 9 March 11, 2016
Tên gọi khác của các nhà tạo mã? 8 February 28, 2016
Hỏi cách làm một bộ mã hóa mật khẩu 8 February 17, 2016
Độ phức tạp của bài toán dò khóa (Brute-Force) được xác định như thế nào? 4 August 26, 2015
Cuốn Mật mã từ cổ điển đến lượng tử (The code book - Simon Singh) 8 June 22, 2015
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?