Hệ mã dòng - Stream Cipher

mình có bài tập viết thuật toán mô phỏng Hệ mã dòng - Stream Cipher ,
mà mình tìm đọc tài liệu thì thấy OTP là 1 mã dòng được lấy làm ví dụ chủ yếu , nhưng trong bài tập thầy giao cho các nhóm thì mã OTP là 1 hệ mã hóa khác
vậy ai biết còn hệ mã nào thuộc hệ mã dòng có thể mô phỏng chỉ giúp mình vs ạ

OTP chỉ có một định nghĩa duy nhất và nó trông ntn:

Với nhóm (không cần giao hoán) (G, +) và bạch văn P, khóa K đều thuộc G^|K| (*), khóa K được sinh ngẫu nhiên thực và sử dụng một lần (one-time) cùng phép nối ||, ta định nghĩa phép mã hóa là C = E_K(P) = (P1+K1) || (P2+K2) || ... || (Pn+Kn) với n = |P|.

Cần phân biệt nó với dãy số xác thực 2FA dù đều là “one-time” :smiley:

(*) (0,1)^n là dãy nhị phân độ dài n

3 Likes

Ý mình là còn hệ mã nào cũng thuộc hệ mã dòng mà khác mã OTP ko ấy

XOR Stream Cipher
RC4

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?