Tên gọi khác của các nhà tạo mã?

Mọi người cho em hỏi chút. Em đọc tài liệu về Cryptography, thấy có nhắc tới mã Caesar còn có tên gọi khác là Salad cipher.
Vậy không biết có tên tác giả cipher nào khác mà có liên quan tới cụm từ PIE không ạ?

Không biết bác có nhầm không chứ Caesar cipher có tên gọi khác là Salad cipher thì mình chưa đọc thấy bao giờ @@. Còn PIE thì mình cũng không biết, có thể là đoạn kí tự của Caesar cipher mà bác đọc nhầm thành một cipher khác không @@.

1 Like

Thôi bạn nói vậy thì mình đi chỗ khác hỏi tiếp.

Bạn có thể cho biết tên tài liệu không?

Mình chỉ được trao 1 cái gợi ý nhỏ là Pie -> Salad.

Mình tra thì biết là Caesar salad, tức là mã Caesar. Còn cái Pie thì mình không đoán được nó nói tới cái gì.

Không biết PIE có phải liên quan đến cái bánh xe kiểu này không :sweat_smile:

Tìm Ceasar salad thì ra cái này :joy:

Tốt nhất là bạn ghi nguyên văn cả câu đố ra chứ thế này khó đoán lắm :sweat_smile:

4 Likes

Ô my god! Cám ơn bạn nhiều lắm. Yay yay

Bạn ơi, có lẽ cái hình bạn kiếm không đúng hay sao ý. Mình thử rồi mà vẫn không ra. :frowning:
Đề bài là cái hình bên dưới đây.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?