Tuyển Blockchain Developer, $1200 - $1800 (Saigon)

Hello,
Mình cần tìm Blockchain Developer, $1200 - $1800

  • Làm việc full-time, Saigon

  • Tiếng Anh tốt

  • Có exp làm back-end (ưu tiên NodeJS)

  • Có kiến thức về blockchain + Ethereum + Cryptography

Mời các anh chị xem chi tiết và ứng tuyển tại:

Hoặc gửi CV về:
[email protected]

Cảm ơn!
khuyen

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?