Hỏi đáp về Encrypt & Decrypt SHA256

Chào mọi người.
Em cần đoạn code Encrypt & Decrypt một chuỗi string trong C#.
Em có tham khảo nhiều cách làm trên mạng nhưng không có kết quả.
Anh chị nào có đoạn code mẫu nào cho em tham khảo với được không ạ.
Em cảm ơn nhiều ạ!

Dưới đây là đoạn code của em. Mong anh chị chỉ ra lỗi sai hoặc cho em xin đoạn code để tham khảo :

  public class MySecurity
  {
    public static string EncryptPassword(string password)
    {
      SHA256 sha = SHA256.Create(); 
      byte[] rs = sha.ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes(password));
      return BitConverter.ToString(rs);
    }

    public static string DecryptPassword(string password)
    {
      UTF8Encoding encoder = new UTF8Encoding();
      SHA256Managed sha = new SHA256Managed();
      byte[] rs = sha.ComputeHash(encoder.GetBytes(password));
      return Convert.ToBase64String(rs);
    }

  }

Trong cái tool này có mã hóa bằng C# là 1 ví dụ em có thể dùng.

Còn vì sao mà k chạy thì trước hết em cần hiểu từng dòng code có nhiệm vụ gì và trả về cái gì

2 Likes

SHA256 là hash function (hàm băm) nó không phải mã hóa ký tự nên việc giải mã decrypt là không khả thi

1 Like

vâng ạ. em cảm ơn !! .

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?