Tổng hợp - Open source project - Wiki posts - PHP

Danh sách các topic của dự án được cập nhật ở đây

Định nghĩa

Lệnh cơ bản

Hàm cơ bản

Hàm xử lý ngày giờ

Hàm tương tác

Hàm xử lý chuỗi

Hàm xử lý số

Hàm xử lý tệp tin
Đang cập nhật…

Hàm xử lý hình ảnh
Đang cập nhật…

Hướng đối tượng
Đang cập nhật…

* tất cả mọi thành viên TL1 đều có thể thay đổi nội dung của các post ở trên. Kể cả post này.


Danh sách thành viên cống hiến vào Project

  • @kayz: Đinh Quốc Hân (người khởi xướng)

  • @vhnam: contributors

15 Likes
1 Like

Đã update các mục để dễ theo dõi và sẽ up bài dần cho các bạn nhé :smiley:
Anh @ltd có thể pinned nó trong chuyên mục PHP không anh (tức là 2 chuyên mục đều có).

3 Likes

Anh không thể pin như vậy, hoặc là anh move topic này sang PHP? Em thấy sao?

3 Likes

Anh move bài này vào PHP đi. Ở trong thư mục này có cái topic ý tưởng rồi :smiley:

3 Likes

Em hoạt động ở diễn đàn một thời gian lên được level 3, là có thể tự di chuyển bài đấy :smile:

2 Likes

em chưa biết tí gì về PHP thì có được tham gia không ạ? :smile:

2 Likes

Có thể cùng nhau trau dồi, học tập nhau mà :slight_smile:

2 Likes

Unpinned topic này vì Đạt đã tạo link tới topic này ở Mục Lục Diễn Đàn
This topic is now unpinned. It will no longer appear at the top of its category.

thiếu phần các cài đặt ban đầu nhé :wink:

2 Likes

Tìm trên mạng á, bên lập trình io cũng có bài hướng dẫn á :smiley:

1 Like

Bạn cho mình hỏi lệnh này chạy như thế nào với!
rtrim($string,’/\’);
theo mình biết thì hàm này dùng xoá khoảng trắng và phần tử ‘/’ ở cuối chuổi nhưng tại sao không phải là rtrim($string,’/’); mà phải là như trên! mình đã nghiên cứu nhưng chưa hiểu được có bạn nào giải thích giúp mình với
cảm ơn!

1 Like

Bạn cho mình hỏi lệnh này chạy như thế nào với!
rtrim($string,'/\\');
theo mình biết thì hàm này dùng xoá khoảng trắng và phần tử ‘/’ ở cuối chuổi nhưng tại sao không phải là rtrim($string,'/'); mà phải là như trên! mình đã nghiên cứu nhưng chưa hiểu được có bạn nào giải thích giúp mình với
cảm ơn!

Chào bạn !
Hàm này cú pháp như sau:

rtrim ( string $str [, string $character_mask ] )

Chỗ bạn nói đó là $character_mask : đây là dạng chuỗi đặc biệt không phải chuỗi đơn thuần VD:

  • \n xuống dòng.
  • \t ký tự tab
  • \\/ dấu xuyệt
1 Like

Wiki mà mấy bác đăng loạn xạ lên thế… cơ mà em đề nghị bác @kayz làm một repo trên GitHub để anh em lên đóng góp :smile:

3 Likes

I moved 24 posts to an existing topic: Tạo repository trên GitHub cho project Wiki PHP

Tớ sẽ cập nhật lại dự án dỡ dang nhé :smiley:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?