Tổng hợp các videos C++ của Lê Trần Đạt ( khóa FREE )

CPP

C++ Bài 01 - Giới thiệu C++ và Visual Studio
C++ Bài 02 - Hello World
C++ Bài 03 - Hello world (phần 2)
C++ Bài 04 - Biến và kiểu dữ liệu
C++ Bài 05 - CIN (phần 1)
C++ Bài 06 - CIN (phần 2)
C++ Bài 07 - Khai báo biến, Phép Gán
C++ Bài 08 - Tầm vực của biến
C++ Bài 09 - Câu lệnh If
C++ Bài 10 - Hàm cơ bản kiểu void
C++ Bài 11 - Hàm có tham số, tham số mặc định
C++ Bài 12 - Hàm có nhiều tham số
C++ Bài 13 - Class hay lớp
C++ Bài 14 - Cách sử dụng biến trong class/lớp (Phần 1)
C++ Bài 15 - Cách sử dụng biến trong class/lớp (Phần 2)
C++ Bài 16 - Hàm dựng hay Constructor
C++ Bài 17 - Hàm dựng có tham số
C++ Bài 18 - Tạo class trong Visual studio
C++ Bài 19 - Con trỏ
C++ Bài 20 - Con trỏ (Phần 2)
C++ Bài 21 - Con trỏ (Phần 3)
C++ Bài 22 - Vòng lặp for
C++ Bài 23 - Mảng 1 chiều (Phần 1)
C++ Bài 24 - Mảng 1 chiều ( Phần 2)
C++ Bài 25 - Mảng và con trỏ ( Phần 1)
C++ Bài 26 - Mảng và con trỏ (Phần 2)
C++ Bài 27 - Mảng và con trỏ (Phần 3)
C++ Bài 28 - Truyền mảng một chiều vào hàm
C++ Bài 29 - Mảng 2 chiều
C++ Bài 30 - In mảng 2 chiều ra màn hình
C++ Bài 31 - Truyền mảng 2 chiều vào hàm
C++ Bài 32 - Số ngẫu nhiên
C++ Bài 33 - Tìm số lớn nhất trong mảng ngẫu nhiên
C++ Bài 34 - Switch case (Phần 1)
C++ Bài 35 - Switch case ( Phần 2)
C++ Bài 36 - Hàm main (again …)
C++ Bài 37 - Mảng ký tự
C++ Bài 38 - Mảng ký tự (Phần 2)
C++ Bài 39 - Lỗi khi trỏ tới chuỗi hằng
C++ Bài 40 - Cấp phát động
C++ Bài 41 - swap by pointer
C++ Bài 42 - reference
C++ Bài 43 - swap by reference
C++ Bài 44 - Link List Danh Sách Liên Kết - Giới thiệu
C++ Bài 45 - Link List - Cài đặt đơn giản
C++ Bài 46 - Link List - Chuẩn bị class SinhVien
C++ Bài 47 - Link List - SetNext
C++ Bài 48 - Link List - AddNext
C++ Bài 49 - Link List - RemoveSinhVienByMssv
C++ Bài 50 - Link List - Remove First & Last
C++ Bài 51 - Link List - Insert Before & After
C++ Bài 52 - Link List - Clear List
C++ Bài 53 - Danh Sách Liên Kết Đôi / Double Link List - 1
C++ Bài 54 - Danh sách liên kết đôi - 2
C++ Bài 55 - Danh sách liên kết đôi - 3
C++ Bài 56 - Danh sách liên kết đôi - 4
C++ Bài 57 - Đệ quy
C++ Bài 58 - Stack - 1 - Giới thiệu
C++ Bài 59 - Stack - 2 - Xây dựng stack
C++ Bài 60 - Stack - 3 - Kiểm tra stack full
C++ Bài 61 - Stack - 4 - Pop
C++ Bài 62 - Stack - 5 - Stack empty
C++ Bài 63 - Declare and Define
C++ Bài 64 - Function Overloading
C++ Bài 65 - Kế Thừa
C++ Bài 66 - Public Protected Private
C++ Bài 67 - Đa hình - 1 - Giới thiệu cơ bản
C++ Bài 68 - Đa hình - 2 - Bí mật của Đa Hình
C++ Bài 69 - Đa hình - 3 - Tại sao lại cần Đa Hình?
C++ Bài 70 - Abstract class and pure virtual
C++ Bài 71 - Virtual Function
C++ Bài 72 - Overload vs Override
C++ Bài 73 - This pointer
C++ Bài 74 - Enum
C++ Bài 75 - Container[Vector] Phần 1
C++ Bài 76 - Container[Vector] Phần 2
C++ Bài 77 - Container[Vector] Quản lý vùng nhớ

29 Likes

I moved a post to a new topic: Cách tắt debug trong VS2010

Anh LTD có thể cho em xin clip nói kỹ về lớp bạn trong c++ được ko ah??? Nhân tiện cho em hỏi nếu em muốn học sâu về C++ thì nên tìm hiểu về những mảng nào ah??? và những mảng đấy thì em nên đọc những tài liệu nào ah? tks a nhiều :)))

2 Likes

Anh chưa làm clip về phần này. Nhưng em có thể hiểu đơn giản là lớp bạn có thể truy xuất các members và methods private của lớp bạn của nó.

Em xem ví dụ này, em chạy thử, có chỗ nào không hiểu em hỏi anh. Vì anh không rõ tiếng anh của em như thế nào.

http://www.tutorialspoint.com/cplusplus/cpp_friend_functions.htm

Nếu em không hiểu gì, anh sẽ giải thích đầy đủ.

Em nghiên cứu STL, tức là thư viện chuẩn của C++. Ví dụ như bài này hướng dẫn sử dụng std::vector thay vì cấp phát động này. Đây là cách mình lập trình C++.

Em đọc sách của tác giả C++ ấy: The C++ programming language.

3 Likes

Vâng ah. em cảm ơn a rất nhiều ah :slight_smile: mà e còn thấy giảng viên nói nên tìm hiểu về phần con trỏ chính là phần quản lí bộ nhớ phải ko a ??? :slight_smile:

1 Like

Đúng rồi em, em hiểu phần quản lý vùng nhớ rất tốt cho việc lập trình sau này.

5 Likes

Anh ơi làm series mới về lập trình có giao diện thao tác với các form đi anh :smiley:

2 Likes

Anh chuộng làm C# hoặc là C++ Qt hơn. Nhưng chắc anh sẽ làm C++ Qt. Tuy nhiên trên diễn đàn mình có siêu nhân trùm Qt hơn anh là @tranhuanltv. Huân làm vài cái videos đi :smiley:

4 Likes

Em đang muốn học về C++ Qt. Anh @ltd và anh @tranhuanltv làm video hướng dẫn về cái này đi ạ.

1 Like

Em theo dõi các video của anh đến bài 43 rồi bài 44 lại là danh sách liên kết. 2 phần này có khác nhau không ạ. Khi em xem danh sách trên youtube là bài 43 rồi bài 63 luôn. Nên em cũng không hiểu lắm.

1 Like

Em xem cái link ở trên là được rồi. Có đầy đủ đấy.

2 Likes

I moved a post to a new topic: Muốn học C/C++ từ đầu thì nên học như nào?

anh @ltd ơi nên học microsoft visual studio năm mấy vậy anh

1 Like

Sao lại học cái này microsoft visual studio ???

3 Likes

@huyminhtran Visual Studio chỉ là IDE, em chọn cái nào cũng được. Chọn cái mới nhất càng tốt. Hiện nay đã có phiên bản 2013.

3 Likes

anh biết web nào tải về không anh

1 Like

Bác google Visual Stdio, vào thẳng trang chủ của MS down về, bản mới nhất là VS 2015 (chưa phải bản chính thức nhé).

2 Likes

em co cai sublime text rồi mà khi nhấn " vẫn ra " chứ không ra 2 dấu cùng lúc ??

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?