uml

Topic Replies Activity
Sơ đồ use case quản lí thư viện 3 June 17, 2023
Sơ đồ use case tổng quát về quản lý sinh viên 7 May 21, 2023
Hỏi về cách thiết kế các phương thức cho class 5 July 15, 2022
Chỉ cách vẽ sơ đồ Use Case cho bài tập 12 January 3, 2022
UML - Bản vẽ thi công dành cho kỹ sư lập trình 1 June 26, 2021
Quan hệ giữa các class trong class diagram UML 3 April 19, 2021
Chọn diagram trong rational rose 4 December 20, 2020
Vẽ use case tổng 3 October 17, 2020
Thắc mắc về biểu đồ hoạt động cho chức năng đăng nhập 11 July 9, 2020
Thắc mắc về biểu đồ hoạt động 2 April 22, 2020
Độ chi tiết khi thiết kế class diagram 1 October 6, 2019
UML nên dùng trong 2019 1 April 12, 2019
Hỏi sự khác nhau của 2 mối quan hệ Association và Aggregation trong UML 10 September 22, 2018
Vẽ UML cho hệ thống chia sẻ tài liệu tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin 1 September 7, 2018
Hỏi về include và extend trong UML 5 May 20, 2018
Tool vẽ các sơ đồ trong uml như trong hình là tool gì 6 May 18, 2018
Design Bí kíp – Hồi 2: UML truyền thuyết 5 January 31, 2018
Dịch sách System analysis and design with UML 2.0 third edition 5 January 15, 2018
Phân tích hướng đối tượng UML để làm gì? 3 December 20, 2017
Mọi người dùng tool nào để vẽ UML? 14 December 5, 2017
Hỏi về cách viết sơ đồ lớp 4 September 30, 2017
Change history trong tài liệu Đặc tả Use case 5 March 7, 2017
Xin ví dụ về sử dụng UML để thiết kế ứng dụng trong lập trình 15 November 15, 2016
Tạo UML class cho một game console 1 October 11, 2016
Biểu đồ trạng thái của "hệ thống bình luận" 1 September 29, 2016
Có phải một use case tương ứng với 1 lớp 6 September 12, 2016
Về quan hệ trong sơ đồ lớp Class Diagram 1 April 9, 2016
Chia sẽ kinh nghiệm và một số tài liệu thi chứng chỉ UML của IBM 1 December 4, 2015
All the UML you need to know 1 October 13, 2015
Cần tìm sách Phân tích thiết kế hệ thống với UML (ĐH QG TP HCM) 3 April 17, 2015
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?