Vẽ use case tổng

Hello mọi người,

Ai có kinh nghiệm vẽ use case cho em hỏi với,
Em đang có một bài tập viêt document
Thầy bảo bọn em vẽ use case tổng trước sau đó mới vẽ use case chi tiết
Trong bài có 2 actor là ‘Nhân viên’ và ‘Trưởng phòng’
Vậy em muốn hỏi là chức năng ‘quản lý khóa học’ 2 actor đều được sử dụng nhưng ‘Nhân viên’ không được xóa thì thể hiện trên use case như thế nào ạ?

Em cảm ơn.
Ngày mới vui vẻ.

use case (tổng): action xóa xxx
use case 1: actor nhân viên -> action không dược thực hiện
use case 2: actor trưởng phòng -> action được thực hiện

3 Likes

ở phần tổng ý. phải nối actor với action mà anh

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?