UML nên dùng trong 2019


(Linh Truc Vo) #1

Cho e hỏi UML nào hiện tại mọi người đang dùng để Modeling và Code Generating vậy ạ !!?
image


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?