speaking

Topic Replies Activity
Speaking group trong mùa covid 1 June 10, 2021
Luyện nói Tiếng Anh cùng nhau 5 October 15, 2020
Nhóm học tiếng Anh kỹ năng viết và nói 2 April 4, 2017
Giúp đỡ về phương pháp luyện speaking! 4 April 29, 2016
Cùng học Speaking và Writing trên DayNhauHoc 18 February 14, 2015
Poll: Đăng ký tham gia Speaking Class lần 1 vào Thứ 7 - 14/02/2015 14 February 13, 2015
Đóng góp topic Writing và Speaking 1 February 10, 2015
TOEIC - Speaking level 2 - Describing picture 8 5 February 4, 2015
TOEIC - Speaking level 2 - Describing picture 7 5 February 2, 2015
TOEIC - Speaking level 2 - Describing picture 5 9 February 1, 2015
TOEIC - Speaking level 2 - Describing picture 1 3 February 1, 2015
TOEIC - Speaking level 2 - Describing picture 6 7 February 1, 2015
TOEIC - Speaking level 2 - Describing picture 2 8 February 1, 2015
TOEIC - Speaking level 2 - Describing picture 4 5 February 1, 2015
TOEIC - Speaking level 2 - Describing picture 3 12 January 30, 2015
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?