TOEIC - Speaking level 2 - Describing picture 5

I’m glad to see everyone join the series of this tip. I have a test on next Thursday, so i’m continuing practice.
The picture for today:

2 Likes

In the office, there are three men in work time. While everyone is concentrating do their job, the man on the right feel tired and bored. He don’t want sit on desk, he is standing against the computer, looking the desktop screen and expect to help from anyone.

Could someone fix the above paragraph longer and better?

1 Like

This is such a great picture that hows us the beauty, hard working,… of a programmer who are solving problem too enthusiastically and forgets to sit.

Làm đoạn hay thế mà không ai đọc, kỳ này gói vô 1 câu luôn

1 Like

concentrating on doing

feels

want to sit

looking at

to be helped by
hoặc là to be given a hand from

sai chỗ against nhưng không biết nên thay gì vào nên thôi đợi miss Urchin @Nhim_Xu

1 Like

Giờ Nhim đang bận xíu, tối nhé @nhatlonggunz , cơ mà bạn @nguyenchiemminhvu sai nhiều quá :smile:

1 Like

In the picture, there are three men at work. While everyone is concentrating on doing their job, the man on the right feels tired and bored. He doesn’t want to sit on his desk as he is standing against the computer, looking at the screen and expecting somebody lends him a hand.

against cũng được mà. Hoặc

He leans against the his desktop/table/computer

3 Likes

Mình sửa lại 1 chút, bạn @nguyenchiemminhvu kiểm tra lại coi có sai gì không nha :wink:

In the office In the picture, There are three men in work time are working at the office. While everyone is concentrating do concentrating on doing their job, the man on the right feel with a black jacket seems quite tired and bored. He don’t want sit just doesn’t want to sit on desk, he is standing against ( đứng dựa vào ) the computer swivel chair in front of his computer and looking at the desktop screen and expect to help from anyone. Apparently, he doesn’t doing anything

5 Likes

Xài the man on the right cũng được mà, chỉ là phải thêm of the picture thôi mà

Cơ mà chị @Nhim_Xu sửa luôn cái bài của người ta luôn rồi

1 Like

Uhm. Em nói đúng, chỗ đó không sửa cũng được. Cũng có mấy chỗ bạn ấy làm không sai nhưng không hay lắm nên chị sửa lại chút cho bạn ấy tham khảo thôi chứ không nhất thiết theo bài của chị đâu @nhatlonggunz :blush:

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?