pascal

Topic Replies Activity
Nhờ mn giúp em, em nên giải theo cách nào v? Em dùng 7 hàm for nhưng quá chậm ạ! 2 March 16, 2023
Lỗi exitcode = 2 là gì, khắc phục như thế nào? 8 March 8, 2023
Cần giúp đỡ code test lúc được lúc không 8 February 24, 2023
Tại sao code Pascal bị lỗi "Error 36 : BEGIN expected" trong khi đã có begin rồi? 5 January 25, 2023
Code tìm các đoạn liên tiếp của mảng có tổng bằng s bị exit code 201 1 December 9, 2022
Giúp tìm lỗi sai code Pascal bị lỗi 201 1 November 29, 2022
Không hiểu tại sao code bị Exitcode=201 4 November 12, 2022
Hỏi ý kiến về bài pascal 3 November 2, 2022
Code Pascal bị lỗi 16 October 30, 2022
Code nộp bị Presentation Error 3 August 28, 2022
Vì sao không nên dùng kiểu int64 trong vòng lặp 4 August 9, 2022
Lỗi Illegal expression 3 August 2, 2022
Khác nhau giữa pascal và c? 27 July 30, 2022
Lệnh read không hoạt động 4 July 29, 2022
Giải thích thuật toán 5 July 26, 2022
Ý nghĩa của fillchar() trong pascal 3 May 15, 2022
Hỏi cách fix lỗi "illegal expression" 5 April 3, 2022
Lỗi exit code 201 trong pascal là lỗi gì? 10 March 29, 2022
Code in ra các chữ số của một số tự nhiên n bị lỗi 5 March 27, 2022
Bài tập Pascal nhập một số tự nhiên n, in ra các chữ số của nó 3 March 27, 2022
Code Pascal bị lỗi: Syntax error,";" expected but “else” found 5 March 5, 2022
Cần sửa lỗi bài toán liệt kê dãy nhị phân có số lượng số 0 bằng số lượng số 1 1 February 27, 2022
Viết Tiếng Việt trong Pascal không dùng TCVN và VietRes 13 January 29, 2022
Code nén xâu bị exit code 201 9 December 22, 2021
Code xoá k ký tự để xâu còn lại có giá trị nhỏ nhất bị exit code 201 4 December 3, 2021
Lỗi khi code trên Free pascal ide 3 October 12, 2021
Đổi màu chữ trong pascal 5 December 30, 2017
Tìm giai thừa của 1 số 2 August 28, 2021
Chia dãy thành 2 dãy con có số lượng phần tử hơn kém nhau tối đa 1 phần tử. Xác định hiệu tổng nhỏ nhất của 2 dãy số đó 4 July 22, 2021
Học pascal để làm gì sau này đi làm có tuyển pascal DEV không? 9 July 17, 2021
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?