pascal

Topic Replies Activity
Chương trình tìm số siêu nguyên tố bị sai 3 January 5, 2021
Lỗi exit code 201 trong pascal là lỗi gì? 9 November 30, 2020
Nhập mảng trong pascal (có sử dụng tệp) 8 November 15, 2020
Có nên tiếp tục dùng Pascal cho các cuộc thi tin học? 72 November 12, 2020
Học lập trình ở trường 61 October 25, 2020
Làm sao để build và debug Pascal trên Visual Studio Code 6 September 9, 2020
Random(10) sinh số có liên quan gì đến số 10 không? 4 January 10, 2016
Giúp mình bài 1 với! 2 June 13, 2020
Xuất chữ có màu ra console 3 May 26, 2020
Có nên học ngôn ngữ Pascal không? 23 April 8, 2020
Sửa code bài tập quân mã đi tuần 1 April 6, 2020
Chương trình tính tổng S 4 April 4, 2020
Ai có kinh nghiệm thi Tin Học Trẻ cấp Tỉnh cho em xin vài cái đề 1 April 7, 2019
Tìm các cặp số kề nhau tăng 2 December 14, 2019
Nên dùng IDE nào để code Pascal? 11 November 23, 2019
Trình biên dịch với ngôn ngữ nguồn là Pascal, ngôn ngữ đích là assembly 4 October 19, 2019
Giúp mình bài quy hoạch động 4 October 19, 2019
Hỏi thuật toán 1 bài trong đề Tuyển sinh chuyên Tin (Pascal) 15 October 15, 2019
Cần giúp đỡ về đếm số phép gán và số phép so sánh 3 October 9, 2019
Xin bộ đề thi học sinh giỏi lớp 9 5 October 8, 2019
Bổ sung lệnh cho ra độ dài 3 cạnh tam giác khi nhập vào toạ độ? 3 September 29, 2019
Vấn đề về chuyển đổi ngôn ngữ lập trình 8 September 11, 2019
Tính số Catalan 13 August 2, 2019
Lỗi ở hàm tính cos(x) theo chuỗi Taylor 5 July 16, 2019
Thủ tục FillChar là gì? 2 May 27, 2019
Dãy con dài nhất có tổng bằng 0 10 April 18, 2019
Giúp mình hiểu chỗ code này 5 March 20, 2019
[Giới thiệu] Phần mềm Olala Pascal - Công cụ soạn thảo biên dịch mã nguồn Pascal 7 January 31, 2019
Hỏi về đa luồng trong pascal 4 January 24, 2019
Hỏi bài về pascal (câu lệnh for to do) 18 October 16, 2016
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?