pascal

Topic Replies Activity
Vì sao không nên dùng kiểu int64 trong vòng lặp 4 August 9, 2022
Lỗi Illegal expression 3 August 2, 2022
Khác nhau giữa pascal và c? 27 July 30, 2022
Lệnh read không hoạt động 4 July 29, 2022
Giải thích thuật toán 5 July 26, 2022
Ý nghĩa của fillchar() trong pascal 3 May 15, 2022
Hỏi cách fix lỗi "illegal expression" 5 April 3, 2022
Lỗi exit code 201 trong pascal là lỗi gì? 10 March 29, 2022
Code in ra các chữ số của một số tự nhiên n bị lỗi 5 March 27, 2022
Bài tập Pascal nhập một số tự nhiên n, in ra các chữ số của nó 3 March 27, 2022
Code Pascal bị lỗi: Syntax error,";" expected but “else” found 5 March 5, 2022
Cần sửa lỗi bài toán liệt kê dãy nhị phân có số lượng số 0 bằng số lượng số 1 1 February 27, 2022
Viết Tiếng Việt trong Pascal không dùng TCVN và VietRes 13 January 29, 2022
Code nén xâu bị exit code 201 9 December 22, 2021
Code xoá k ký tự để xâu còn lại có giá trị nhỏ nhất bị exit code 201 4 December 3, 2021
Lỗi khi code trên Free pascal ide 3 October 12, 2021
Đổi màu chữ trong pascal 5 December 30, 2017
Tìm giai thừa của 1 số 2 August 28, 2021
Chia dãy thành 2 dãy con có số lượng phần tử hơn kém nhau tối đa 1 phần tử. Xác định hiệu tổng nhỏ nhất của 2 dãy số đó 4 July 22, 2021
Học pascal để làm gì sau này đi làm có tuyển pascal DEV không? 9 July 17, 2021
Tìm ebook "Tài liệu chuyên tin học - bài tập, quyển 1" 5 June 13, 2021
Hỏi cách suy nghĩ và giải bài tập bằng phương pháp quy hoạch động 10 May 16, 2021
Phần ràng buộc trong bài ký tự 3 April 30, 2021
Tại sao code bị exit code 201? 2 March 18, 2021
Xin dùng trợ giúp của tổ tư vấn Pascal 8 March 16, 2021
Tìm tài liệu học tin lớp 10 1 March 5, 2021
Chương trình tìm số siêu nguyên tố bị sai 3 January 5, 2021
Nhập mảng trong pascal (có sử dụng tệp) 8 November 15, 2020
Có nên tiếp tục dùng Pascal cho các cuộc thi tin học? 72 November 12, 2020
Làm sao để build và debug Pascal trên Visual Studio Code 6 September 9, 2020
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?