Tăng tốc I/O cho Pascal

Cho em hỏi câu lệnh này tương ứng trên pascal thì như nào ?

Pascal không cần thiết phải làm trò này nhé.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?