operatingsystem

Topic Replies Activity
Sự kiện click chuột /bấm 1 phím từ phần cứng đến phần mềm? 1 January 14, 2022
Hệ điều hành IOS, Android được lưu ở phần cứng nào 6 December 8, 2021
Máy tính hiện nay có thể sử dụng được khi không có hệ điều hành không? 8 November 15, 2021
Hỏi đáp về bài tập hệ điều hành 1 November 4, 2021
Hỏi về cách giải bài tập trong môn hệ điều hành 5 October 27, 2021
Keyword để xây dựng 1 hệ thống giám sát thời gian sử dụng máy tính của trẻ em 3 July 9, 2021
Tại sao thời gian ngắt và thời gian trễ khi điều phối phải bị giới hạn trong một hệ thống thời gian thực cứng? 2 July 3, 2021
Cần tìm tài liệu về giải bế tắc tiến trình trong hệ điều hành Windows 5 May 21, 2021
Hỏi về process và thread 7 May 11, 2021
Câu hỏi về kỹ thuật phân trang trong hệ điều hành 6 May 11, 2021
Liệu Google có thay Android bằng FUCHSIA không? 10 July 24, 2020
Hỏi về đoạn code chuỗi trạng thái của tiến trình 11 May 26, 2020
Lập trình cho lập lịch CPU bằng phương pháp RR 1 May 18, 2020
Hệ điều hành 64 bit và 32 bit 8 May 14, 2020
Định dạng volume theo kiến trúc NTFS 2 May 14, 2020
Kinh nghiệm học nguyên lí hđh 2 May 9, 2020
Hỏi về thuật toán FCFS có I/O 1 April 21, 2020
Hỏi về vấn đề hệ thống tập tin FAT 1 April 9, 2020
Lưu N sector đầu của 1 volume vào 1 file 3 April 4, 2020
Hỏi về đồng bộ sử dụng semaphore trong HĐH 1 March 8, 2020
Anh em DNH đang dùng hệ điều hành chính là gì, và tại sao?
fun
22 February 23, 2020
Các công ty thường sử dụng Windows hay Linux? 9 November 22, 2019
Hỏi về Instruction scheduling 3 November 17, 2019
Nguyên lý hệ điều hành - bài tập kĩ thuật phân trang 2 July 3, 2021
Xin tài liệu về tỉ lệ, phần trăm số người dùng Linux, IOS, Windows? 6 March 20, 2019
Tìm tài liệu về cách máy tính hoạt động, về hệ điều hành và về mạng 4 March 20, 2019
Các hệ điều hành được viết như thế nào và viết bằng ngôn ngữ gì? 28 November 15, 2021
Tại sao máy tính cần hệ điều hành? 5 March 13, 2019
Câu hỏi về tiến trình trong Hệ Điều Hành 1 December 11, 2018
Hệ điều hành nào không có virus? 6 November 24, 2018
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?