Những nét riêng biệt trong cơ sở dữ liệu quản lí file của hệ điều hành? Tại sao lại có những đặc điểm đó?

Chào mọi người, mình đang làm bài tập môn nguyên lý hệ điều hành về chủ đề trên nhưng mình không tìm được câu trả lời, mọi người có thể cho mình xin vài thông tin được không ạ.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?