Nguyên Lý Hệ Điều Hành - bài tập kĩ thuật phân trang

windows

(Quang Hiếu) #1

Giả sử một máy tính sử dụng 16 bit địa chỉ ảo. Bộ nhớ ảo được thực hiện với kỹ thuật phân trang. Kích thước tối đa của một trang là 256 byte. Bộ nhớ vật lý được phân thành các khung trang có cùng kích thước. Bộ nhớ vật lý có tổng số 512 khung trang và biết kích thước ô nhớ là 1 byte.
Hãy cho biết dung lượng bộ nhớ ảo?
Hãy cho biết có bao nhiêu trang trong bộ nhớ ảo?
Hãy cho biết cần dùng bao nhiêu bit để biểu diễn số trang ảo?
Ai giúp em với. Em xin cảm ơn


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?