Sự kiện click chuột /bấm 1 phím từ phần cứng đến phần mềm?

Mọi người cho em hỏi khi chúng ta click chuột/ bấm một chữ gì đó trên bàn phím thì đường đi của nó từ phần cứng tới phần mềm như thế nào ạ?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?