mis

Topic Replies Activity
Không biết gì về máy tính có học được ngành Hệ thống thông tin quản lý không? 3 May 11, 2021
Ngành Hệ thống thông tin quản lí nên học trường nào? 3 April 14, 2021
Nên học ngành Khoa học dữ liệu hay Hệ thống thông tin quản lý? 3 August 23, 2020
Tư vấn ngành hệ thống thông tin quản ly 3 July 10, 2020
Hỏi về ngành Management information system 2 March 17, 2020
Hỏi về các môn học ngành Hệ thống thông tin quản lý của trường Bách Khoa Hà Nội 2 November 21, 2019
Hệ thống thông tin và hệ thống thông tin quản lý có phải là một không? 2 September 14, 2019
Lựa chọn ngành Quản trị mạng (CNTT) hay Quản lý hệ thống thông tin (MIS) 2 September 3, 2018
ISM sẽ khó khởi nghiệp được là sai hay đúng? 6 July 12, 2018
Ngành Hệ thống thông tin quản lý 1 July 4, 2018
Học ngành hệ thống thông tin quản lý bên trường ĐH kinh tế TPHCM có được không? 1 March 31, 2018
Ngành hệ thống thông tin quản lý của trường ĐH Bách Khoa thuộc danh mục xét tuyển nào? 3 March 22, 2018
Ngành hệ thống thông tin và hệ thống thông tin quản lý khác nhau như thế nào? 2 March 21, 2018
Học ngành hệ thống thông tin quản lí? 1 February 24, 2018
Cần tư vấn học ngành hệ thống thông tin quản lý 9 November 5, 2017
Tư vấn chọn ngành: Ngành MIS (Hệ Thống thông tin) có liên quan, hỗ trợ đến lập trình không? 4 February 8, 2017
Ngành MIS/BIS cơ hội việc làm và học master! 1 August 25, 2016
Thương mại điện tử và HTTT quản lý 2 December 29, 2015
Ngành Hệ thống thông tin quản lý có tương lai? 4 August 15, 2015
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?