ama

Topic Replies Activity
Topic AMA (Ask me anything) Dat - DayNhauHoc Founder / Ex-Meta / Ex-Sea (Garena/Shopee) / Ex - tùm lum 35 December 1, 2023
AMA Session: Hỏi nghiệm thi Competitive Programming của Nguyễn Xuân Phúc 20 December 10, 2016
Làm sao để tự học và đạt IELTS 6.5+? Hãy hỏi thầy Ce Phan 4 December 13, 2016
AMA session: Hỏi đáp cùng Co-Founder Atadi, giảng viên KHTN TPHCM mọi thứ về con đường nghề nghiệp, khởi nghiệp, Cloud Computing, Web development 54 November 25, 2016
Hôm nay rảnh giống Đạt nên tạo AMA để mọi người vảo hỏi bất kì thứ gì về career path, lập trình hay Nhật Bản 64 October 17, 2016
Hôm nay rảnh, các bạn có câu hỏi gì về cuộc sống và công việc ở Singapore thì hỏi nhé, Đạt trả lời hết 152 November 29, 2016
Ask me anything about English 56 June 15, 2016
Ask me anything hôm qua (18/11) của Sebastian Sobczak, Founder & CEO Tsu.co :smile: 1 November 19, 2015
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?