Looking for a software engineer with 2-3 years of experience, able to communicate well in English to work in Singapore - 2019 [jobs] (15)

Hi all, My friend is looking for a software engineer with at least 2 years of experience to work in Singapore in at least 3 years contract terms. Here is the summary: Salary: Negotiable Location: Singapore Job Type…

I challenge DNH to (2019) ( 2 ) [fun] (34)

…Complete the Drgnz Challenge Chào mọi người, Lại là mình, Drgnz đây. Năm ngoái mình có mở game trong dịp Halloween để mọi người có thời gian giải trí. Tuy nhiên năm nay mình bận nên mất mở ra một event nho nhỏ cho mọ…

Hỏi về câp phát động với class [programming] (3)
Giúp đỡ về import và export SQLite trong android [programming] (3)
Em cần tìm code web [programming] (17)
Những chipset được Kali Linux hỗ trợ để thực hiện Wireless attack [hacker news] (4)
Lỗi codeblocks: Cannot open output file .exe: Permission denied [randomq] (3)
Muốn tự học Java căn bản ! Cần mọi tài liệu có thể có được! [programming] (1)
Giúp thay đổi icon khi click vào link trên asp mvc [programming] (1)
Cần giúp về bài tập python [programming] (5)
Hỏi controller trong SPRING MVC [programming] (6)
Bài tập unity game 2D [programming] (2)
Hỏi về đa luồng trong pascal [programming] (3)
Bài tập Java đơn giản [programming] (4)
Hàm Cin.eof() trong C++ [programming] (6)
Giải bài 42 trapping rain water O(N) [videos] (1)
Lỗi trí tuệ nhân tạo, trọng số có giá trị NaN? [programming] (2)
Giúp sửa lỗi trôi lệnh [programming] (5)
Cách lấy dữ liệu của frame này sang frame khác [programming] (4)
Cách cài đặt dữ liệu game online [dev chat] (2)
Nên học Kỹ thuật phần mềm ở FPT hay TDT? [randomq] (1)
Thảo luận về Python: Nên xài môi trường và phần mềm lập trình nào [dev chat] (12)
Tham khảo ý kiến về khóa đào tạo lập trình viên quốc tế FPT Aptech [dev chat] (3)
Suggestion: Putting DNH's Discord Link in the Top of the Main Page [meta] (2)
Đa ngôn ngữ trong Wordpress [programming] (1)
Cần giải thích thắc mắc về gcc compiler và IDE của C++ [programming] (3)
Cần được tư vấn về chọn trường ĐH [randomq] (3)
Giải bài 125 valid palindrome O(N) [videos] (1)
Giải bài 61 Rotate List O(N) [videos] (1)
Giải bài 80 Remove Duplicates from Sorted Array II O(N) [videos] (1)
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?