Hệ thống giám sát IOT mô hình PLC MQTT

em học tự động hóa về PLC, trong group cho em hỏi có ai từng làm về IOT về PLC bằng MQTT chưa ạ

Theo mình biết PLC sinh ra không phải để làm IOT.
Nếu bạn muốn làm IOT thì nên tìm hiểu vi điều khiển, linux…

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?