dev chat


Topic Replies Activity
Hỏi về sách học JSP/SERVLET 1 May 22, 2020
Tìm job C/C++ đang tuyển người 1 May 22, 2020
Phân vân, tìm hiểu về hướng đi 2 May 22, 2020
Cách tư duy thuật toán 19 May 21, 2020
Nên tiếp cận ngành IT theo cách nào thì khả năng ngôn ngữ có thể hỗ trợ mình tốt nhất? 13 May 21, 2020
Hỏi về trung tâm dạy lập trình web tại Hà Nội 3 May 21, 2020
Phương hướng học Java Web 4 May 20, 2020
Chỉ dùm cách học javascript hiệu quả nhất! 23 May 20, 2020
Nên học kĩ Jsp/Servlet rồi lên Spring hay học cho biết rồi lên Spring luôn? 3 May 19, 2020
Kiến thức để xin đi thực tập 3 May 19, 2020
Cách trở thành lập trình viên game 2 May 16, 2020
Tìm khóa học python hay trên YouTube 4 May 16, 2020
Nên theo Al hay tự động hóa dạng điều khiển 9 May 16, 2020
Xin tư vấn làm đề tài tốt nghiệp đại học 13 May 15, 2020
Viết chương trình đọc mã vạch cần làm những gì? 14 May 15, 2020
Những kiến thức nào cần có để học Embedded System? 35 May 14, 2020
Các forum về magento 2 13 May 15, 2020
Everything is terrible, especially software 2 May 15, 2020
Tìm trung tâm học java tại tp.hcm 1 May 14, 2020
Tìm group liên quan đến IOT trên facebook 2 May 15, 2020
Cách để chuyển từ Android developer sang embedded software developer 1 May 14, 2020
Nên học gì trên udemy? 15 May 13, 2020
Tài liệu tham khảo, lộ trình về việc học IOT 3 May 13, 2020
Tư vấn cho em lương của những anh chị IT mới ra trường? 69 May 13, 2020
Hỏi quy trình để làm một game VR 2 May 13, 2020
Chia sẻ những sai lầm từng mắc phải trong ngành IT 6 May 13, 2020
Hỏi về kinh nghiệm khi deal lương Fresher 6 May 12, 2020
Nữ nên học cntt ở mảng nào? 7 May 12, 2020
Học back end phải bắt đầu từ đâu 3 May 12, 2020
Muốn chuyển hướng sang Công nghệ thông tin khi sắp sang tuổi 23 7 May 12, 2020
 
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?