unity

Topic Replies Activity
Sử dụng getter hay lưu trữ giá trị tốt hơn 36 March 18, 2024
Tìm team cùng lập trình Unity 2DPlatform 2 March 5, 2024
Thắc mắc về Events & Delegates, Action Unity 1 February 27, 2024
Intern/ Fresher cho Unity Dev 2 June 8, 2023
Nhờ tư vấn về Freelancer mảng game Unity 3 May 17, 2023
Lỗi không thể tải asset từ asset store 1 April 21, 2023
Câu hỏi về Unity 2 January 30, 2023
Sử dụng hàm nào để gọi một object vào ra màn hình sence? 1 September 25, 2022
So sánh unity và unreal engine 18 July 16, 2022
Unity có sử dụng được apk không? 2 May 13, 2022
Gán dữ liệu ban đầu cho game 2 January 5, 2022
Sử dụng System.Data.SqlClient trong 1 project unity 7 December 6, 2021
Xây dựng cờ vua bằng unity 3 November 11, 2021
Có cách nào di chuyển nhân vật trong unity không? 3 November 4, 2021
Cách tạo một chuỗi animation trong Unity 1 October 25, 2021
Hướng dẫn để viết script cho override animator controller layers trong Unity 1 September 5, 2021
Nên học C# nâng cao trước thay là UNITY? 4 August 30, 2021
Lô trình học Unity 5 May 4, 2021
Hỏi về công việc của unity developer 2 March 28, 2021
Có phương thức nào để mod một game unity trên pc sang android? 3 February 21, 2021
Tìm trang web dạy làm game unity bằng các project thực tiễn 3 December 30, 2020
Những thứ nên học khi theo hướng lập trình game với Unity? 5 November 9, 2020
Chưa kịp viết code mà compiler đã báo lỗi 1 October 20, 2020
Bị nhân đôi khi viết lệnh 3 April 19, 2020
Export project từ unity sang Android studio, thì app có chạy được trên Android studio không? 1 April 17, 2020
Visual studio 2019 không gợi ý câu lệnh của unity 3 April 16, 2020
Hỏi về Tilemap trong Unity? 1 March 18, 2020
Tìm trung tâm dạy lập trình Unity uy tín ở Hà Nội 2 September 18, 2021
Học lập trình game unity 4 December 1, 2019
Virtual Laboratory Project Demo 2 November 29, 2019
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?