unity

Topic Replies Activity
Lô trình học Unity 5 May 4, 2021
Hỏi về công việc của unity developer 2 March 28, 2021
Có phương thức nào để mod một game unity trên pc sang android? 3 February 21, 2021
Tìm trang web dạy làm game unity bằng các project thực tiễn 3 December 30, 2020
Những thứ nên học khi theo hướng lập trình game với Unity? 5 November 9, 2020
Chưa kịp viết code mà compiler đã báo lỗi 1 October 20, 2020
Bị nhân đôi khi viết lệnh 3 April 19, 2020
Export project từ unity sang Android studio, thì app có chạy được trên Android studio không? 1 April 17, 2020
Visual studio 2019 không gợi ý câu lệnh của unity 3 April 16, 2020
Hỏi về Tilemap trong Unity? 1 March 18, 2020
Tìm trung tâm dạy lập trình Unity uy tín ở Hà Nội 1 January 31, 2020
Học lập trình game unity 4 December 1, 2019
Virtual Laboratory Project Demo 2 November 29, 2019
Lưu tên người chơi và điểm số, phân thứ hạng của game flappy bird trong unity 2 August 2, 2019
Trigger event khi biến thay đổi ở hai Thread khác nhau trong Unity 1 July 29, 2019
Môi trường giao tiếp giữa Server c++ và client Unity 14 July 16, 2019
Xin tài liệu code game với Unity 3 June 21, 2019
Hỏi cách tạo máy ảo điện thoại android trên PC 5 June 6, 2019
Xin lời khuyên thực tập game 1 April 13, 2019
Xin sách chi tiết về lập trình unity 8 March 25, 2019
[Hà Nội - 5 Dev Unity ] Dự án Bullet Strike của công ty Horus Entertainment cần tuyển 2 March 23, 2019
Đề tài tốt nghiệp về Machine Learning áp dụng vào Unity game 6 March 3, 2019
[Athena Studio] - A mobile gaming company is looking for Fresher Mobile game programmer 2 February 23, 2019
Bài tập unity game 2D 2 January 23, 2019
GameObject va gameObject trong unity 2 January 17, 2019
Phiên bản Visual Studio nào nhẹ nhất? 15 January 17, 2019
Freeze rotation trong unity 2d 5 January 17, 2019
Bị đơ khi chạy unity 3 January 17, 2019
Lỗi khi sử dụng unity 1 January 14, 2019
Các bước để code được game trong unity là gì? 3 December 24, 2018
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?