Hỏi về công việc của unity developer

Chào mọi người, mình là dev, có dự định sẽ chuyển sang lĩnh vực phát triển game unity, mình muốn hỏi nếu làm game dev unity thì có những hướng chuyên môn nào, công việc chi tiết ra sao?
Mình có khả năng sáng tạo, cảm thụ âm nhạc tốt, lập trình cũng khá cứng cả server side và front end, vấn đề mình cần là một hướng đi rõ ràng để có thể học và làm sản phẩm demo.
Cảm ơn


Bạn ấn tới 7:07 để tham khảo.
2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?