robot

Topic Replies Activity
Ngoài BK TPHCM và SPKT ra thì còn trường nào đào tạo ngành cơ điện tử và robot tốt không? 3 August 3, 2015
Công việc lập trình nhúng và chế tạo máy bên Ấn Độ có nhiều như bên Nhật không? 3 July 25, 2015
Google kiểm tra lag android và chrome OS bằng robot 1 June 29, 2015
Xem robot đánh đu như vận động viên chuyên nghiệp 5 June 25, 2015
công nghệ giúp con người điều kiển cánh tay robot bằng sóng não 3 June 16, 2015
Hỏi cách làm ứng dụng chat với Robot C# 5 December 26, 2014
David Hanson : Khi robot có cảm xúc 1 December 11, 2014
 
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?