Công việc lập trình nhúng và chế tạo máy bên Ấn Độ có nhiều như bên Nhật không?

Công việc lập trình nhúng và chế tạo máy bên Ấn Độ có nhiều như bên Nhật không ?

nhiều và rất nhiều…

Một đất nước đông dân thứ 2 thế giới + CNTT phát triển. Đoán thôi cũng vô vàn rồi :smile:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?