công nghệ giúp con người điều kiển cánh tay robot bằng sóng não

Với khả năng ghi nhận và phân tích sóng não rồi chuyển thành các lệnh để
thực hiện sau đó, BCIs (Brain-computer interfaces - tạm dịch giao diện
giữa não và máy tính) hiện đang được xem là một công nghệ đáng kinh
ngạc. Các hệ thống này có tiềm năng ứng dụng cao trong việc phục hồi các
chức năng vận động cũng như thị lực của những người tàn tật. Xem tiếp ở link dưới.
https://www.tinhte.vn/threads/thiet-bi-cay-nao-moi-cho-phep-dung-y-nghi-dieu-khien-tay-gia-du-kheo-de-uong-bia.2466022/

1 Like

Em lại liên tưởng đến cái này :smile:

3 Likes

cũng là nó đây. Sau này dùng sóng não điều khiển thôi.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?