Google kiểm tra lag android và chrome OS bằng robot

https://www.tinhte.vn/threads/day-la-con-robot-duoc-google-su-dung-de-kiem-tra-lag-tren-thiet-bi-android.2477134/

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?