deep-learning

Topic Replies Activity
Xây dựng một ứng dụng đặt câu hỏi để máy suy diễn tự lập luận và trả lời 2 September 14, 2022
Thuật toán YOLO 1 January 8, 2021
Lộ trình học Machine Learning/ Deep Learning từ đầu cho các bạn Lập Trình Viên 46 February 7, 2020
Muốn học về trí tuệ nhân tạo (Deep Learning) thì học như thế nào? 9 October 4, 2019
Output của deep learning (CNN) có phải là 1 file chứa ma trận điểm để nhận dạng? 3 October 2, 2019
Ứng dụng deep learning cho bài toán ô tô tự lái 1 April 15, 2019
Deep learning cơ bản - Bài 2: Logistic regression 1 March 3, 2019
Hướng dẫn về Deep learning cơ bản 2 February 27, 2019
Lập nhóm học Machine Learning và Deep Learning 17 September 12, 2018
Sự khác nhau giữa m_train và m_test 1 July 24, 2018
Cần gì để sinh viên (cơ khí/ cơ điện tử) đang làm trong một image-processing lab có thể trở thành một lập trình viên chuyên về về machine learning 6 May 14, 2018
Mời góp ý project Shape Recognition sử dụng CNN trong deep learning 1 May 4, 2018
YOLOv3: Real-Time Object Detection 1 April 1, 2018
Deep learning for beginner 12 February 8, 2018
Java hay Python làm ML, DL? 5 February 7, 2018
Xin bản tổng hợp các thuật toán deep learning 2 October 8, 2017
Deep Learning Course - Andrew Ng 3 August 10, 2017
Tài liệu và chương trình học về Deep Learning và Tensorflow của Đại học Stanford 3 March 6, 2017
Nên Deep learning hay Fullstack 5 December 30, 2016
TensorFlow vs Google AI - giấc mơ sâu của Google 1 July 5, 2016
Nhờ mọi người giúp sức xây dựng những phần còn thiếu trong wiki của Deep Learning 6 April 10, 2016
Hỏi về Deep Learning - Convolutional Neural Networks 3 March 28, 2016
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?