Ứng dụng deep learning cho bài toán ô tô tự lái

deep-learning
machine-learning

(chichi) #1

Tiếp tục series về deep learning cơ bản, bài này mình hướng dẫn dùng CNN cho bài toán ô tô tự lái với phần mềm mô phỏng của udacity. Mình viết luôn cố gắng giải thích mọi thứ một cách đơn giản và đi từ lý thuyết tới các ứng dụng.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?